„Stauros”, co dokładnie oznacza?

„Przybili Go do pala” (Łukasza 23:33, KżNT)

DAVID H. STERN w przekładzie Komentarz żydowski do Nowego Testamentu (wydawnictwo Vocatio, Prymasowska Seria Biblijna) konsekwentnie używa zamiast tradycyjnego słowa „krzyż” określenia „pal”, „pal do uśmiercania” bądź „pal egzekucyjny”.

Jest to więc pierwsze katolickie wydanie Pisma Świętego w języku polskim, prawidłowo oddające znaczenie wyrazu stauros jako „pal”.

Słownik grecko-polski

Słownik grecko-polski Zofii Abramowiczówny (Warszawa 1958 t. 4, s. 97) podaje właśnie takie podstawowe znaczenie słowa stauros : „słup, pal, kół”

W istocie, religijni wrogowie „przybili Mesjasza do pala”, do haniebnego narzędzia uśmiercania. Jednakże Jehowa Bóg wskrzesił niewinnego Chrystusa z martwych. Dzisiaj Jezus jest potężnym Królem. (Psalm 2:5,6; 110:2, Daniela 2:44).

Przedchrześcijańskie pochodzenie krzyża

Krzyż jako amulet na szyi okrutnego, asyryjskiego władcy Aszurnasirpala II (883-859 p.n.e.)

„Niemal w każdym zakątku starego świata znaleziono najróżniejsze przedmioty oznakowane rozmaitymi formami krzyża, pochodzące z okresów znacznie dawniejszych niż era chrześcijańska. (...) W czasach przedchrześcijańskich i wśród ludów niechrześcijańskich krzyż był niemal w powszechnym użyciu i w bardzo wielu wypadkach wiązało się to z jakąś formą kultu.” (Encyclopædia Britannica, 1946, t. 6, s. 753)

Oryginalna greka

W książce The Non-Christian Cross (Niechrześcijański krzyż, Londyn 1896, ss. 23, 24) J. D. Parsons napisał: „W oryginalnej grece licznych pism tworzących Nowy Testament nie ma ani jednego zdania, z którego by nawet pośrednio wynikało, że użyty w wypadku Jezusa stauros był inny niż zwykły stauros, nie mówiąc już o tym, żeby składał się on nie z jednego kawałka drewna, lecz z dwóch, zbitych w formie krzyża”.

„Nasi nauczyciele wyraźnie wprowadzają nas w błąd, gdy w tłumaczeniu greckich dokumentów kościoła na nasz język ojczysty oddają słowo stauros przez ‚krzyż’.”
(ss. 23, 24)

Czytaj więcej na JW.ORG

Opracowanie: Pomoce Biblijne Online.  O tej stronie