Kodeks Synajski i słynny przecinek

„Będziesz ze mną w Raju” (Łukasza 23:43)

Kodeks Synajski to jeden z najstarszych kompletnych manuskryptów biblijnych. Datowany na IV w. zawiera całe Chrześcijańskie Pisma Greckie oraz część Septuaginty.

Fotokopie kodeksu można przeglądać na stronach Codex Sinaiticus Online

Na każdej karcie kodeksu znajdziemy grecki tekst zapisany samymi WIELKIMI literami (uncjałami), bez znaków przestankowych (czyli bez przecinków czy kropek, które wprowadzono dopiero setki lat później), oraz bez odstępów międzywyrazowych.

Powyżej widzimy oryginalny fragment Łukasza 23:43 z Kodeksu Synajskiego, a poniżej ten sam werset podzielony na wyrazy i przetłumaczony słowo w słowo:

Zastanów się: gdzie tłumacz powinien wstawić przecinek skoro nie ma go w oryginalnym tekście? Przed czy po słowie dzisiaj? Jak powinno się odczytać tę wypowiedź Jezusa, skoro znaków interpunkcyjnych nie używano aż do IX wieku n.e? Decydują o tym nauki Chrystusa oraz reszta Biblii.

Właśnie dlatego np. w polskim Nowym Testamencie w tłumaczeniu Kolegium Rakowskiego (z 1606 r.) czytamy: „Amen mówię tobie dziś, ze mną będziesz w Raju”:

Ofiara okupu

Ale dlaczego Jezus podkreślił, że wypowiada te słowa „dzisiaj”? Ponieważ to właśnie w tym dniu „dał swoje życie jako okup w zamian za wielu” (Mat. 20:28).

Ofiara okupu stanowi podstawę spełnienia wszystkich obietnic Bożych — w tym przywrócenia ziemskiego raju (2 Koryntian 1:20). Wktótce, jako niebiański Król, Jezus zatroszczy się o potrzeby ludzi wskrzeszonych na ziemi — również złoczyńcy, któremu złożył powyższą obietnicę: „będziesz ze mną w Raju”.

Opracowanie: Biblia.netlify.  O tej stronie