„Harfa Boża” i duchowe skarby

„Przy harfie podam swą zagadkę” (Psalm 49:4)

SŁOWA Psamu 49:4 stały się mottem pierwszego rozdziału książki zatytułowanej Harfa Boża, wydanej w r. 1921 przez Świadków Jehowy (znanych wtedy jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego). Niczym poszukiwacze skarbów, Świadkowie Jehowy odkryli i opublikowali prawdziwe skarby ze Słowa Bożego.

Trafny tytuł

Tytuł Harfa Boża okazał się bardzo trafny, podobnie układ książki. Głębokie myśli Boże przedstawiono w kolejnych rozdziałach w prosty i ujmujący sposób jako zestaw dziesięciu strun harfy. Celem tego było wykazanie „wspaniałej i doskonałej harmonii różnych nauk Pisma Świętego” niczym „przyjemnej melodii” prawdy ze Słowa Bożego.

Podręcznik osiągnął nakład blisko 6 milionów egzemplarzy w 22 językach. Znalazło się w nim 11 pięknych rycin. Niektóre z tych ilustracji (np. przedstawiające Dawida z harfą czy Jezusa pukającego do drzwi) wykonano w oparciu o kolorowe przezrocza z Fotodramy stworzenia.

W książce napisano: „Dawid doskonale grał na harfie o dziesięciu strunach. To pięknie wyobraża, jak Jezus i członkowie Jego ciała, umiejętnie używają harfy Bożej, to jest rozumieją zasadnicze nauki Planu Bożego i innym chętnie pomagają je zrozumieć. Dlatego owe dziesięć strun harfy, trafnie reprezentują dziesięć zasadniczych doktryn, czyli prawdziwych nauk” Biblii.

Zasadnicze prawdy biblijne ujęto jako struny harfy. W 10 rozdziałach tej 382-stronicowej książki objaśniono te bezcenne prawdy na podstawie Pisma Świętego.

Dziesięć strun harfy Bożej
 1. STWORZENIE. Jehowa Bóg stworzył ziemię i na niej doskonałych ludzi, Adama i Ewę, mając niezmienne zamierzenie, aby ziemia stała się wiecznie zamieszkanym rajem (Izajasza 45:18).
  Izajasza 45:18
  [ Jehowa ] ukształtował ziemię, jej Twórca, który ją utwierdził, który nie stworzył jej bez żadnego celu, ale ukształtował ją po to, żeby była zamieszkana.
 2. OKAZANIE SPRAWIEDLIWOŚCI. Na skutek nieposłuszeństwa i buntu wymierzono ludziom sprawiedliwą karę, którą jest śmierć (a nie wieczne męki).
  Adam i Ewa
 3. OBIETNICA ABRAHAMOWA. Jehowa pamięta o obietnicy dotyczącej uratowania dzieci Adama i zawarł przymierze z Abrahamem co do jego Potomka i błogosławienia całej ludzkości.
 4. NARODZENIE JEZUSA. Zgodnie z przysięgą daną Abrahamowi narodził się Jezus, jako doskonały człowiek, bezgrzeszny Syn Jehowy, obiecany Potomek (Galatów 3:16).
  Galatów 3:16
  Obietnice złożono Abrahamowi i jego potomstwu (...) mając na myśli jednego, którym jest Chrystus.
 5. OKUP. Jezus dochował Bogu całkowitego posłuszeństwa; jego śmierć stanowi wartość Okupu — jako cenę uwolnienia dzieci Adama z niewoli grzechu.
 6. ZMARTWYCHWSTANIE. Jehowa wskrzesił swego Mesjasza z grobu; Jezus wstąpił na wysokość, dając wszystkim ludziom gwarancję sposobności otrzymania życia wiecznego.
 7. OBJAWIONA TAJEMNICA. Została objawiona Boża tajemnica dotycząca powołania „zboru świętych”, czyli namaszczonych Chrześcijan — do życia w niebie.
 8. OBECNOŚĆ PANA. Nasz Pan zgodnie z licznymi proroctwami został Królem i żyjemy w okresie jego niewidzialnej obecności (Mateusza 24:3, 37, z greckiego parousia).
 9. UWIELBIENIE. Wkrótce nastąpi uwielbienie zboru Chrystusowego, składającego się z Jezusa Chrystusa jako Głowy oraz 144 000 członków Jego ciała (Kolosan 1:18).
 10. PRZYWRÓCENIE, CZYLI RESTYTUCJA. Nastąpi „przywrócenie wszystkiego” co utracił Adam. Cała ziemia stanie się rajem ku chwale Boga (Dzieje Apostolskie 3:21).
  Dzieje Apostolskie 3:21
  [ Jezus ] musi czekać w niebie do czasu, gdy rozpocznie się przywracanie wszystkiego, co Bóg zapowiadał dawno temu przez swoich świętych proroków.

Wspaniałe zamierzenie Jehowy odniesie tryumf. Umarli wstaną, a miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą!

Melodia, która napełnia radością

Na stronie 21 czytamy: „Kto zrozumie te zasadnicze nauki i może ocenić piękno i harmonię wykazaną w nich, ten jest tym samym uzdolniony do grania na harfie Bożej, a jej słodka muzyka napełni radością jego serce”.

Obecnie Świadkowie Jehowy, dzięki kierownictwu Chrystusa, rozgłaszają tę przyjemną melodię „dobrej nowiny o Królestwie po całej zamieszkanej ziemi”. Obyś rozpoznał tych, którzy okazują się zwycięzcami (Objawienie 15:2).

Objawienie 15:2

Ujrzałem (...) tych, którzy odnoszą zwycięstwo nad bestią i nad jej wizerunkiem, i nad liczbą jej imienia — mających harfy Boże.

Opracowanie: Biblia.netlify.  O tej stronie